Tillbaka

INTRESSEANMÄLAN: Uppdrag som biträdande chef för Avdelningen för ledarskap, placering i Karlstad

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) kännetecknas av mötet mellan civil och militär expertis, mellan teori och beprövad erfarenhet, samt mellan akademi och professionerna inom säkerhetssektorn. Institutionen rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan.

Ledarskapsämnet genomgår för närvarande en stor förändring både innehållsmässigt och organisatoriskt. Utbildning på master- och forskarnivå utvecklas och planeras med planerad start de närmaste åren. Ledarskapsavdelningen har personal i både Stockholm och Karlstad och avdelningschefen stöds av en biträdande chef med placering i Karlstad. På avdelningen finns även professorer och studierektorer som stödjer avdelningschefen i planering, ledning och kvalitetskontroll av forskning och undervisning.

Ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden kan övergripande beskrivas som studiet av att leda och organisera före, under och efter påfrestande förhållanden inom ramen för försvar, samhällsskydd, krishantering och säkerhetsskapande. Mer i detalj kan ämnet beskrivas som studiet av direkta eller indirekta påverkansprocesser vilka syftar till att påverka individer och kollektiv att förstå och vara överens om vad som händer, vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt. Det innefattar även studiet av processer för att underlätta individuella och kollektiva ansträngningar att nå delade mål - före, under och efter situationer som bryter ner eller riskerar att bryta ner individers, organisationers och samhällens förmåga att fungera, lösa avgörande uppgifter liksom viljan att sträva mot uppsatta mål inom ramen för verksamhet inom området försvar, krishantering, säkerhetsskapande och samhällsskydd.

Arbetsuppgifter

Som biträdande avdelningschef har du ett särskilt ansvar för verksamheten vid sektionen i Karlstad som också blir din placeringsort. Du har ett nära samarbete med avdelningschefen i Stockholm och tillsammans driver ni arbetet med att hitta synergier och bra samarbetsformer för den nya, sammanslagna avdelningen.

Dina arbetsuppgifter som biträdande chef för ledarskapsavdelningen är att tillsammans med avdelningschefen skapa förutsättningar för våra forskare på området att bedriva högkvalitativ forskning och att omsätta den i pedagogiskt innehåll i vår utbildningsverksamhet. Vidare ansvarar du för ekonomi, internstyrning och kontroll inom ramen för avdelningens verksamhet i Karlstad.

Vem är du?

Behöriga att söka är tillsvidareanställda inom Försvarshögskolan eller Försvarsmaktsanställda yrkesofficerare. Du är disputerad inom ett för Försvarshögskolan relevant ämne och/eller officer, lägst OF4, med genomgången Högre Stabsutbildning (HSU) vid Försvarshögskolan. Vidare har du erfarenhet från arbete som chef och ledare, gärna från högskole-/universitetssektorn och/eller Försvarsmakten eller annan relevant verksamhet. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Det är meriterande med erfarenhet från undervisning och forskning vid universitet/högskola eller vid forskningsinstitut alternativt erfarenhet av förbandstjänstgöring nationellt och internationellt.

Du är samarbetsinriktad och har förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling. Som person är du drivande, lyhörd och flexibel. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar särskilt sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då Försvarshögskolan har övervägande andel män som chefer uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Uppdraget som sektionschef är tidsbegränsat på fyra år med möjlighet till förlängning. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare, under förutsättning att Försvarsmakten beviljar tjänstledighet.

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Ansökan ska innehålla ett CV och personligt brev samt en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa. Sista ansökningsdag är den 19 juni 2019.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar lämnas av Pär Daléus, chef för Avdelningen för ledarskap, par.daleus@fhs.se och Eva-Karin Olsson, chef för Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, eva-karin.olsson@fhs.se

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (Saco-S), och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). 

Alla nås via Försvarshögskolans växel: 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Karlstad
Län Värmlands län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 70/2019
Publicerat 2019-06-03
Sista ansökningsdag 2019-06-19