Tilbake

Lektor i krigsvetenskap inriktning logistik och försörjningskedjor

Militärvetenskapliga institutionen

Anställningen är placerad på Sektionen för operativa funktioner vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm. Vid Försvarshögskolan är Krigsvetenskap huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. Ämnets medarbetare bidrar till civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning samt administration inom ämnet krigsvetenskap med inriktning på försvarslogistik och försörjningskedjor för totalförsvarets behov. Inledningsvis kommer befattningen att ingå i bemanningen av ett större forskningsprojekt inom inriktningen. I arbetsuppgifterna ingår förutom att bedriva forskning även undervisning och deltagande i andra moment inom Försvarshögskolans militära program, att söka forskningsmedel, samt att stödja arbetet med ämnesutveckling och utveckling av forskningsområdet. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet samt det omgivande samhället.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömning om en utländsk examen kan anses motsvara en svensk examen görs i varje enskilt fall.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning av god kvalitet inom logistik och försörjningskedjor (SCM) inom krigsvetenskap eller motsvarande, samt planering och ledning av forskning.
  • Pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten med närstående ämnen, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande.

Det är även meriterande med dokumenterad erfarenhet av framgångsrika ansökningar av externa forskningsmedel, erfarenhet av officersutbildning på olika nivåer eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämne ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med den mall, Mall för läraransökan, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 58/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Professor i krigsvetenskap Alastair Finlan, finlan@fhs.se
  • Dr/Övlt Per Skoglund, per.skoglund@fhs.se
  • Chef Operativa avdelningen, Andreas Forsman, andreas.forsman@fhs.se
  • HR-specialist, Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 21/6 2020!

 Ansettelsestype Prosjekt lenger enn 6 måneder
Arbeidstid Heltid
Tiltredelse Enligt överenskommelse
Lønn Månadslön
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100 %
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer HF/HR 58/2020
Publisert 25.05.2020
Søknadsfrist 21.06.2020