Tillbaka

Universitetsadjunkt i Ledarskap under påfrestande förhållanden, visstid 1 år

Försvarshögskolan

Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen med ansvar för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs även uppdragsutbildning, konceptutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar med verksamhet både i Stockholm och Karlstad.

Anställningen är placerad på Ledarskapsavdelningen inom Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap i Stockholm (ISSL). Ledarskapsavdelningen ansvarar för utbildning och genomför forskning inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Utbildningar ges för såväl militära som civila deltagare inom våra program och kurser. Utöver det så ansvarar avdelningen för högskolepedagogisk verksamhet och ger kurser för civila och militära lärare inom Försvarshögskolan och Försvarsmaktens skolor. Verksamheten präglas av en akademisk miljö i ett nära samarbete med praktiken.

Kort om ämnesområdet
Ledarskap under påfrestande förhållanden är ett ämne vid Försvarshögskolan som fokuserar på en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör. Ledarskap kan också ses som en process för att påverka andra att förstå och vara överens om vad som behöver göras och hur det kan göras effektivt.

Till ämnesområdet ledarskap under påfrestande förhållanden hör ledarskap i både direkt och indirekt form, särskilt under påfrestande förhållanden vilka belyses från främst ett individuellt och organisatoriskt, men även från ett samhälleligt perspektiv.

Arbetsuppgifter
I anställningen ingår att delta i undervisning, forskning och administration inom ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden. Undervisning kan förekomma både inom den civila ledarskapsutbildningen och inom de militära programmen.

I arbetsuppgifterna ingår även ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället. Det innebär bl.a. att:

 • medverka till utveckling av kurser och administration
 • medverka till utveckling av undervisningsmateriel och metoder
 • medverka i utarbetande och genomförande av examinationer
 • delta i forskningsansökningar
 • delta i olika forskningsprojekt

Vem är du?
Vi söker dig som avlagt lägst kandidatexamen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens. Du ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Meriterande för anställningen är:

 • om du har en magister eller mastersexamen i relevant ämne
 • skicklighet som lärare inom högskola eller universitet och erfarenhet av kursutveckling och handledning av självständiga arbeten
 • erfarenhet av undervisning i Ledarskap under påfrestande förhållanden på civila och militära program
 • erfarenhet av arbete med forskning
 • kunskap om och nätverk inom kris- och försvarssektorn

Som person har du god samarbetsförmåga och är initiativrik, självständig och har genom din lärargärning utvecklat ett genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 1 år med tillträde 16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 69/2021.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

 • Pär Daléus, C Ledarskapsavdelningen, par.daleus@fhs.se
 • Carl van Duin, C ISSL, carl.vanduin@fhs.se
 • Christina Edlund, HR-partner, christina.edlund@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet).

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 16 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 69/2021
Publicerat 2021-05-11
Sista ansökningsdag 2021-05-31