Tillbaka

Övningssamordnare, tidsbegränsad

Försvarshögskolan

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Gemensamma Operationer

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena krigsvetenskap, försvarssystem, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där utbildning och forskning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner; sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk.

Sektionen för Gemensamma operationer söker övningssamordnare för tidsbegränsad anställning under två år, heltid 100 % med placering i Stockholm

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att planera, genomföra och följa upp övningar med inriktning på gemensamma operationer. Övningarna fokuserar på det militära maktmedlet och innefattar såväl totalförsvaret som civil-militär samverkan. Övningar utgör en metod för att bygga professionskunnande och utgör därigenom ett centralt medel för att stärka Försvarsmaktens samlade förmåga att hantera såväl militära som allomfattande hot i hela konfliktspektrumet. Övningarna sker såväl inom ramen för nationella som internationella övningsserier.

Övningarna är komplexa i bemärkelsen att de förutsätter en kompetens och förståelse på såväl militärstrategisk-, operativ- som taktisk ledningsnivå. Till detta behövs en bred kunskap om försvarsgrenar, funktionsförband samt regionala förband. Sammantaget innebär det att personal som arbetar med övningssamordning och planläggning behöver en gedigen bakgrund med personlig erfarenhet av såväl stabsarbete, som praktisk nationell och internationell tjänst.

Stabsmetodiken är verktygen, processerna är arbetssättet som driver övningarna och är själva motorn i genomförandet. Processer vi tillämpar är de nationellt svenska, samt processer inom ramen för Nato och EU.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser övningssamordning, primärt att leda och verka i den grupp av medarbetare som arbetar med övningar. Anställningen omfattar övningssamordningens alla faser, det vill säga planering, genomförande och efterarbete. Sekundärt, omfattar anställningen utbildning och handledning inom ramen för de militära utbildningsprogrammen som högskolan ger, såväl på grund- som avancerad nivå i ämnet krigsvetenskap. Den utbildning som avses är den som har en koppling till de övningar vi arbetar med. Anställningen inkluderar administrativa uppgifter i form av förberedelser, planering och budgetering, samt att genomföra beställningar, ekonomisk uppföljning samt återrapportering.

Vem är du

 • Svensk medborgare med godkänd registerkontroll och säkerhetsklass lägst 2.
 • Behärskar svenska och engelska språket flytande i tal och skrift.
 • Stor social kompetens och god arbetsförmåga.
 • Erfarenhet från arbete med militärstrategisk-, operativ-, och taktisk planering samt genomförande av militära övningar, med tonvikt på kvalificerade stabsövningar.
 • Hög förmåga till självständighet, flexibilitet och förmåga att samarbeta.
 • Innehar hög administrativ skicklighet.
 • Tjänstgjort eller har erfarenhet i Försvarshögskolans eller Försvarsmaktens utbildningsverksamhet.
 • Stort och positivt intresse för utbildning och övningsplanering.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning i två år på heltid. Tillträde 2021-09-01 eller efter överenskommelse. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med exempelvis ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Märk din ansökan med dnr HF/HR 48/2021. Välkommen med din ansökan senast den 2021-05-17!

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av:

 • Kommendörkapten Ola Bogren, chef sektionen för gemensamma operationer, bogren@fhs.se
 • HR-partner, Nike Gårdinger, gardinger@fhs.se

Fackliga företrädare är:

 • Ronnie Hjorth (SACO-S), hjort@fhs.se
 • Anders Oltorp (OFR/O), oltorp@fhs.se
 • Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet), friman@fhs.se

Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel Försvarshögskolan).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-09-01 eller efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 48/2021
Publicerat 2021-04-27
Sista ansökningsdag 2021-05-17