Tillbaka

Biträdande lektor i krigsvetenskap (Taktikavdeldningen)

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i tre sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Befattningen är placerad vid Taktikavdelningen på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen på de militära programmen. Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten och vi driver civil och militär utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning inom ämnet krigsvetenskap med fokus på taktik och operationer (på marken, till sjöss och i luften). Anställningen innefattar kursansvar, arbete med examination samt mindre administrativa uppgifter. I arbetsuppgifterna ingår även att söka egna forskningsmedel, att stödja arbetet med ämnesutveckling samt att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten och det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av lärare skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikt (krigsvetenskap, säkerhetspolitik, krishantering, militärhistoria, internationella relationer, sociologi, socialantropologi eller motsvarande) och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Den sökande skall kunna undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande med (men ej krav på) officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn. Det är även meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt erfarenhet av arbete med att ansöka om forskningsanslag.

Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Befattningen är en anställning för meritering med inriktning på möjligheten att kvalificera sig på Försvarshögskolan för annan läraranställning med högre behörighet. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen. Vi ser gärna att du berör hur du tror att du kan bidra till vår framtida utveckling när det gäller forskning och utbildning inom krigföring och samtida militär taktik.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Var god använd följande mall för ansökan:

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/om-fhs/jobba-hos-oss/mall-ansokan-larare-forsvarshogskolan.pdf (PDF, 199 kB).

Din ansökan skickas till registrator@fhs.se eller till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm, och ska vara oss tillhanda den 11 oktober 2017. Märk Din ansökan dnr HF/HR 78/2017.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av, professor i krigsvetenskap Jerker Widén, jerker.widen@fhs.se, professor i krigsvetenskap Peter Thunholm, peter.thunholm@fhs.se, chef Taktikavdelningen Övlt. Stefan Wilson, stefan.wilson@fhs.se eller HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

alla nås via 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S) telefon växel 08-553 425 00.

Sista ansökningsdag

2017-10-11Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 78/2017
Kontakt
  • Nike Gårdinger, 08-55342500
Publicerat 2017-09-20
Sista ansökningsdag 2017-10-11
En karriärsida av Varbi