Tillbaka

Uppdrag chef för Operativa Avdelningen

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.
Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Beskrivning

Militärvetenskapliga institutionen (MVI) bedriver forskning och utbildning, främst för officersprofessionens behov, inom ämnena Krigsvetenskap, Ledningsvetenskap, Militärteknik och Militärhistoria. Större delen av den utbildning som bedrivs vid institutionen är för den grundläggande och för den högre officersutbildningen – officersprogrammet (OP) och Högres officersprogrammet (HOP). Även fristående utbildningar och kurser genomförs inom krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärteknik och militärhistoria. Vid institutionen drivs även genomförandet av de internationella övningsserierna CJSE och VIKING. Institutionen utgörs således av en blandning av akademiskt- och militärt skolad personal.

Som chef över operativa avdelningen (OPA) har du fyra direkt underställda sektionschefer för sektionerna; Gemensamma operationer, Operativa funktioner, Militärhistoria och Språk. Vid avdelningen finns även, biträdande chef för forsknings-samordning, studierektorsfunktion för forskarutbildning och studierektorfunktion för avancerad utbildning.

Arbetsuppgifter

Befattningen som avdelningschef innebär att du är en av tre verksamhetsansvariga chefer, direkt underställd chefen för MVI och ingående i MVI:s ledningsgrupp.

Som chef över OPA har du bl.a. fokus på den tvååriga högre officersutbildningen vad gäller utbildning och forskning inom ämnet krigsvetenskap, men även vad avser militärhistoria och dess programbundna och fristående kurser. Språksektionens utbildningsinsatser i engelska vid de två militär programmen ligger likväl under OPA ansvar. Utöver den programbundna utbildningen, har OPA ett omfattande ansvar för särskilda uppdrag inom utbildnings-, övnings- och stödverksamhet gentemot Försvarsmakten – särskilt mot HKV INSS.

I övrigt ansvarar du för samordning, övergripande planering och delegering av avdelningens verksamhet i enlighet med uppdrag, mål och handlingsregler i samverkan och samråd med den biträdande avdelningschefen.

Du är resultatansvarig inför C MVI, vilket innebär ett omfattande ekonomiskt och administrativt arbete liksom utveckling av utbildning, forskning, kultur och arbetsmiljö. Arbetet inkluderar även att genomföra viss utbildning av officerare inom ämnet krigsvetenskap.

Du är chef och personalansvarig för ca 40 personer anställda vid de fyra sektionerna ingående i avdelningen. Du ansvarar även för avdelningens kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Du arbetar tätt tillsammans med övriga avdelningar, och organisationsenheter, för att tillsammans ge officerare och civila studenter hög kvalitativ och vetenskapligt förankrad utbildning. Avdelningen ska också leverera högkvalitativ forskning inom för avdelningen angiven inriktning. Du deltar aktivt i utbildnings- och forskningsverksamheten vid avdelningen, institutionen och FHS. Externt arbetar du tätt med uppdragsgivare och skapar goda nätverk för att förstå olika uppdragsgivares behov och framtida uppdrag.

Vem är du?

Formell kompetens

 • OF 4 med genomgången HSU och/eller, doktorsexamen inom ett för Försvarshögskolan relevant ämne
 • Erfarenhet från arbete som chef och ledare
 • Svenska och engelska, flytande i tal och skrift

Meriterande är:

 • Erfarenhet från arbete som chef och ledare inom högskole- och universitetssektorn
 • Erfarenhet från arbete som chef inom Försvarsmakten, gärna på central nivå och på högre taktisk och operativ nivå, eller med erfarenhet av arbete med operativ planering och genomförande av gemensamma operationer
 • Erfarenhet av undervisning och forskning vid universitet och högskola eller vid forskningsinstitut
 • Erfarenhet av förbandstjänstgöring, nationella och internationella insatser som bataljonschef eller motsvarande nivå

Personliga egenskaper

 • Utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och synnerligen god arbetsledningsförmåga
 • Stort intresse för högskoleutbildning
 • Hög förmåga till självständighet och flexibilitet
 • Mycket god samarbetsförmåga
 • Förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling
 • Förmåga att leda och driva förändringsarbete

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar särskilt sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap. Då MVI består av övervägande män uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Uppdraget

Uppdraget är tidsbegränsat och kan sökas av medarbetare vid Försvarshögskolan och anställda inom Försvarsmakten. Civilt anställda vid Försvarshögskolan får ett tidsbegränsat uppdrag som avdelningschef. För anställda inom Försvarsmakten sker tillsättning genom bemanning i tre-fyra år med möjlighet till förlängning enligt det centrala kollektivavtalet om anställning av yrkesofficerare under förutsättning av Försvarsmakten beviljar tjänstledighet.

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Vidare en kort redogörelse för pedagogiska, administrativa och övriga meriter med relevans för anställningen som du vill åberopa.

Märk Din ansökan dnr HF/HR 171/2018

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om uppdraget lämnas av:

Christian Jeppsson, chef Militärvetenskapliga institutionen, telefon 070 6756505.

Johan Hansson, chef Operativa Avdelningen, telefon 0721 742 233.

Fackliga företrädare är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S), tfn FHS växel 08-553 425 00

Välkommen med din ansökan senast 2018-12-13!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HR/HR 171/2018
Publicerat 2018-11-29
Sista ansökningsdag 2018-12-13