Tillbaka

Universitetslektor i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) rymmer fem ämnen och ansvarar därmed för forskning och utveckling inom juridik med inriktning mot folkrätt, ledarskap under påfrestande förhållanden, krigsvetenskap med inriktning mot militärstrategi samt statsvetenskap med inriktningar mot säkerhetspolitik och strategi, respektive krishantering och internationell samverkan. Institutionen präglas av en akademisk miljö med unika kompetenser. Här utbildas dels studerande inom de militära programmen, dels studerande i egna civila utbildningar. Vid institutionen bedrivs också uppdragsutbildning och analysverksamhet. Institutionen har tre avdelningar och två centrumbildningar.

Försvarshögskolan (FHS) söker en universitetslektorstatsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan 

Statsvetenskapliga avdelningen vid institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL) bedriver forskning och utbildning inom krishantering och internationell samverkan samt inom säkerhetspolitik och strategi. Avdelningens medarbetare undervisar främst på de statsvetenskapliga kurserna och programmen, från kandidat till forskarnivå. De bidrar även med undervisning och kompetens på övriga civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar. Forskningen bedrivs med såväl anslags- som uppdragsfinansiering. Anställningen är placerad på den statsvetenskapliga avdelningen vid FHS i Stockholm.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser undervisning och forskning samt administration inom rubricerat ämne. Med hänvisning till redan befintlig kompetens på avdelningen, åsyftar denna lektorstjänst såväl undervisning som forskning relaterat till kris- och katastrofhantering inom andra forskningsområden än internationella relationer/organisationer. Undervisningen kan också inbegripa kvantitativ metod.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt relevant doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Det får bedömas i det enskilda fallet om en utländsk examen kan anses motsvara svensk examen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • pedagogisk skicklighet ska ha visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara noggrant dokumenterad så att även kvalitén kan bedömas.
  • vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom egen forskning, planering och ledning av forskning. Forskning inom kris- och katastrofhantering relaterat till andra forskningsområden än internationella relationer/organisationer är särskilt meriterande.

Avdelningen bejakar vikten av metodologisk mångfald i såväl forskning som undervisning, varför dokumenterad metodologisk kompetens, inte minst inom kvantitativa metoder, är meriterande.

Den sökande ska ha förmåga att undervisa på engelska och svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas hen förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då institutionen eftersträvar en jämn könsfördelning bland sina lärare inom aktuellt ämne ser institutionen gärna sökande av båda könen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med vår mall, Mall ansökan för akademisk tjänst, som finns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Om avsikt finns att komplettera ansökningshandlingar ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 27/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av: 

  • Avdelningschef Dan Hansén (dan.hansen@fhs.se)
  • HR-generalist Kia Vejdegren, (kia.vejdegren@fhs.se)

Fackliga företrädare är Fredrik Fors (Saco-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet). Samtliga nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 21 juni 2020!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast/ enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 27/2020
Publicerat 2020-05-15
Sista ansökningsdag 2020-06-21