Tillbaka

Strategisk rådgivare

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet

Vi ser en förändrad och utmanande hotbild som omfattar allt från traditionella militära hot, till terror och radikalisering, klimathot och pandemier. Totalförsvaret ska utvecklas och integreras med en effektiv krisberedskapsförmåga för att kunna hantera hela den hotbild som den nationella säkerhetsstrategin inriktar skyddet av nationella intressen på. Som stöd för alla samhällets aktörer och organisationer krävs kunskapsuppbyggnad genom forskning, analysstöd, utbildningar och övningar inom samhällets säkerhet. För att möta behovet och kravet för att bygga och utveckla nationell förmåga utvecklar Försvarshögskolan ett nytt centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet som består av tre enheter: Enheten för Uppdragsutbildning (fd Institutet för högre totalförsvarsutbildning, IHT), Enheten för analys (fd Crismart) och Enheten CATS (Centrum för Asymmetriska Hot- och Terrorismstudier).

Försvarshögskolan söker strategisk rådgivare

Den 1 januari 2018 bildades Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, CTSS. Centrumbildningen, som organisatoriskt ligger under Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap (ISSL), består av tre enheter; Enheten för uppdragsutbildning, Enheten för analys och Enheten CATS (Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier). Befattningen som strategisk rådgivare är placerad vid CTSS:s ledningsstab som består av centrumchef, kanslichef/ställföreträdande centrumchef, en samordnare och 2-3 strategiska rådgivare.  

Arbetsuppgifter
Som strategisk rådgivare har du en central roll vid CTSS. Du stöttar ledningsstaben med kvalificerad rådgivning inom bland annat totalförsvar, krisberedskap, försvars- och säkerhetspolitiska frågor. En central arbetsuppgift är att bidra i vår verksamhet som riktas mot övningar av totalförsvarets och krisberedskapens aktörer. Du kommer även att stödja ledningsgruppen vid centret i strategiarbete och ledningsfrågor. Våra uppdragsgivare är i första hand Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet, men även andra myndigheter och organisationer.

Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen militär bakgrund med erfarenhet från internationell tjänstgöring och flerårig ledarerfarenhet på hög nivå inom Försvarsmakten. Du har mycket god kunskap om krisberedskapssystemet och totalförsvaret, en utvecklad strategisk förmåga och djup kunskap om sektorn. Du har lång erfarenhet på strategisk nivå av övningsverksamhet, militär såväl som civil samt god kännedom om Försvarshögskolans verksamhet.

Som person är du drivande, förtroendeingivande, relationsskapande och prestigelös, med ett stort intresse för Försvarshögskolans kärnområden. Du är flexibel och lyhörd och har förmåga att göra komplicerade frågor begripliga.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen en allmän visstidsanställning på 40 procent till och med 2020-12-31, med tillträde så snart som möjligt. En förutsättning för anställning är svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning.

Upplysningar om anställningen lämnas av  
Fredrik Bynander, centrumchef CTSS, 08-553 42 500
Anna Fornstedt, kanslichef/ställföreträdande centrumchef CTSS, 08-553 42 500
Monica Häggkvist, HR-specialist, 08-553 42 500.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S), tfn 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan senast 2018-12-30!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 40 procent
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 189/2018
Publicerat 2018-12-11
Sista ansökningsdag 2018-12-30