Tillbaka

Intresseanmälan för uppdrag som programansvarig och chef för programledningen för officersprogrammet (PL OP) vid Försvarshögskolan

Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen ansvarar för ämnena försvarssystem, krigsvetenskap, ledningsvetenskap och militärhistoria. Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Den militärvetenskapliga institutionens organisation består av sex avdelningar. Huvudsyftet med verksamheten är innehålls- och kvalitetsmässigt uppfyllande av kunders krav, samt en kontinuerlig ämnesutveckling. Avdelningarnas uppgifter omfattar forskning, utbildning, studieverksamhet och stöd till Försvarsmakten.

Programledningen för Officersprogrammet leder den treåriga utbildningen till officer inom Officersprogrammet. Officersprogrammet är en treårig utbildning om 180 högskolepoäng som ger en officersexamen. Drygt 200 kadetter påbörjar utbildningen varje år.

Arbetsuppgifter

Du är chef för programledningen för officersprogrammet, är Försvarshögskolans platschef på Karlberg och svarar för att samordna skolgemensamma frågor med Militärhögskolan Karlberg.

Vidare är du programansvarig för officersprogrammet, innebärande att med hjälp av ett programråd svara för programmets kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Dessutom ingår ansvar för att utbildningen når de mål som framgår av examensbeskrivningen, innebärande att leda utveckling, planering, genomförande och utvärdering av programmet. I arbetsuppgifterna ingår att samordna de olika ämneskurserna inom programmet samt att samordna Försvarsmaktens skolors verksamhet inom ramen för programmets verksamhetsförlagda utbildning. Du företräder högskolan vid olika internationella aktiviteter samt ansvarar för avdelningens personal och verksamhetsstyrning, inklusive ekonomi.

Du rapporterar främst till Försvarshögskolans vicerektor avseende ledning av programmet och är underställd chefen för Militärvetenskapliga institutionen avseende linjefrågor och ingår i dennes ledningsgrupp samt är adjungerad till rektors ledningsgrupp.

Vem är du?

Formell kompetens

 • Befattningen är öppen för OF 5.
 • Engelska, flytande i tal och skrift.

Erfarenhet

Du har:

 • Erfarenhet från tjänstgöring i ledande befattningar som t ex vid regements- flottiljledning eller motsvarande.
 • Erfarenhet från internationell tjänstgöring.

Dessutom bör du ha tjänstgjort eller ha erfarenhet inom:

 • Försvarsmaktens eller Försvarshögskolans utbildningsverksamhet, i synnerhet officersutbildning,
 • Högskoleutbildning, särskilt som chef eller lärare.

Meriterande är att:

 • Ha arbetat inom högskolesektorn.
 • Vara disputerad.
 • Behärska annat språk utöver engelska, främst franska och/eller tyska.
 • Ha genomfört förbandschefskurs.

Personliga egenskaper

 • Utövar ett utvecklande ledarskap med stor social kompetens och synnerligen god arbetsledningsförmåga.
 • Hög förmåga till självständighet, flexibilitet och förmåga att samarbeta inom FHS och med FM.
 • Förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling.
 • Förmåga att leda och driva förändringsarbete.

Dina personliga egenskaper kommer att vara viktiga urvalsfaktorer.

Anställningen

Tjänsten är en militär läraranställning med ett separat uppdrag som programansvarig och chef för programledningen för officersprogrammet. Anställningen är tidsbegränsad och omfattar tre till fem år.

Försvarshögskolan tillämpar samma regler för pendling som Försvarsmakten.

Intervjuer kommer att hållas.

Intresseanmälan

Intresseanmälan görs senast 15 okt0ber 2020 via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev samt CV. Märk din ansökan med dnr HF/HR 138/2020

Upplysningar

Förfrågningar om befattningen kan ställas till

brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, vicerektor, tfn 08-553 428 03

överste Christian Jeppsson, chef för Militärvetenskapliga institutionen, tfn 08-553 425 04 alternativt Hans Troedsson, militär bemannare, 08-553 425 49.

Fackliga kontaktpersoner är Anders Oltorp (OFR/O), Ronnie Hjorth (SACO), och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet), tfn 08-553 425 00.

Välkommen med din intresseanmälan senast 2020-10-15!Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 138/2020
Publicerat 2020-09-24
Sista ansökningsdag 2020-10-15