Tillbaka

Biträdande Lektor i krigsvetenskap med inriktning cyberoperationer

Militärvetenskapliga institutionen

Anställningen är placerad på Sektionen för operativa funktioner vid Operativa avdelningen, Militärvetenskapliga institutionen i Stockholm. Vid Försvarshögskolan är Krigsvetenskap huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. Ämnets medarbetare bidrar till civila och militära utbildningar, inklusive uppdragsutbildningar beställda av såväl offentliga som privata aktörer.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning, om minst 50%, och undervisning samt administration inom ämnet krigsvetenskap med inriktning på cyber som offensiv och defensiv krigföring i militära operationer. Sökande kan ha bakgrund i exempelvis sociologi, socialantropologi, freds- och konflikts-forskning, statsvetenskap. I arbetsuppgifterna ingår förutom att bedriva forskning även undervisning och deltagande i övningar och andra moment inom Försvarshögskolans program, samt att stödja arbetet med ämnesutveckling och utveckling av forskningsområdet cyber. Dessutom ingår att bidra till samverkan och utveckling av kontakter med Försvarsmakten, andra lärosäten, länder och organisationer relevanta för utvecklingen av forskningsområdet samt det omgivande samhället.

Allmänna krav för lärare

En lärare, civil eller militär, vid Försvarshögskolan ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning med godkänt resultat innan eller senast ett och ett halvt år efter att anställningen påbörjades.

Den sökande ska ha de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger såsom sjukdom, föräldraledighet eller andra förklarande omständigheter.

Bedömning om en utländsk examen kan anses motsvara en svensk examen görs i varje enskilt fall.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande lektor gäller främst graden av skicklighet i självständigt forskningsarbete inom området för utlysningen.

Därutöver tillämpas för denna anställning följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag inom ramen för ämnet krigsvetenskap med inriktning cyber.
  • Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Försvarshögskolan är en mångvetenskaplig miljö, varför erfarenhet av samarbeten med närstående ämnen, liksom erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt, är meriterande.

Det är även meriterande med, dokumenterad erfarenhet av kvantitativ forskning och handledning, erfarenhet av officersutbildning på olika nivåer eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på engelska och svenska. Om den som anställs inte behärskar svenska vid anställningstillfället förväntas han/hon förvärva erforderliga språkfärdigheter under de första två åren av anställningen.

Då institutionen eftersträvar en jämnare könsfördelning bland sina lärare inom det aktuella ämnet ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen. Där det inte råder en jämn könsbalans kan Försvarshögskolan vid likvärdiga eller i det närmaste likvärdiga meriter hos de sökande anställa den av underrepresenterat kön.

Anställningen

Anställningen avser heltid på fyra år med tillträde enligt överenskommelse. Anställningen är en meriteringsanställning med inriktning på möjligheten att kvalificera sig för annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för. En sådan anställning innebär en tillsvidareanställning.

Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

De bedömningsgrunder som ligger till grund för möjligheten att befordras framgår av Försvarshögskolans anställningsordning för lärare.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Ansökan

Ansökan utformas i enlighet med den mall, Mall för läraransökan, som återfinns på följande sida: https://www.fhs.se/om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html?query=Externa&locale=sv

Ansökan bör skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Den sökande ska även göra ett urval på högst tio publikationer som åberopas till stöd för ansökan. Publikationerna skickas direkt till de sakkunniga när de är utsedda. Avser du att komplettera ansökningshandlingarna ska detta framgå av ansökan. De sökande disponerar två veckor efter ansökningstidens utgång för att komplettera ansökan.

Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken ”Logga in och sök jobbet” på annonssidan. Märk din ansökan med dnr HF/HR 57/2020.

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av:

  • Professor i krigsvetenskap Alastair Finlan, finlan@fhs.se
  • Dr/Övlt Per Skoglund, per.skoglund@fhs.se
  • Chef Operativa avdelningen, Andreas Forsman, andreas.forsman@fhs.se
  • HR-specialist, Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO-S), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S-Försvarsförbundet) som nås via telefon 08-553 425 00 (växel).

Välkommen med din ansökan senast den 21/6 2020!

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 57/2020
Publicerat 2020-05-25
Sista ansökningsdag 2020-06-21