Tillbaka

Adjunkt i krigsvetenskap med inriktning logistik

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.
Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Befattningen är placerad vid den Operativa avdelningens sektion för operativa funktioner inom området logistik. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. På MVI bedrivs utbildning på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarnivå. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen i krigsvetenskap vid de militära programmen. Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten och vi driver civil och militär utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå. Vid militärvetenskapliga institutionen är det ca 150 anställda.

Sektionen för operativa funktioner genomför huvudsakligen fristående kurser och forskning inom olika operativa funktioner samt även mot det ett/tvååriga magister- och master programmet Högre Officersprogrammet. Vid sektionen bedrivs även forskningsprojekt inom ramen för ämnet krigsvetenskap samt deltagande i nationella och internationella övningar. Sektionen bedriver sin huvudsakliga verksamhet vid Drottning Kristinas väg i Stockholm och har elva anställda, fyra kvinnor och sju män.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär främst att forska inom logistikområdet inom krigsvetenskap, samt att utbilda vid de kurser som Försvarshögskolan ger, främst inom logistikområdet. Utbildningens innehåll vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att militära lärare samarbetar med forskare både på sektionen och på övriga Försvarshögskolan.

I arbetet ingår även att ämnesutveckla sektionens kompetensområde logistik tillsammans med sektionens militära och civila personal. Du förväntas också delta i arbetsgrupper rörande studier och utveckling samt av logistikutbildning med fack- och funktionsskolor vid Försvarsmakten. Du samverkar även med Försvarsmakten, andra myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, andra lärosäten samt länder och organisationer relevanta för utvecklingen av området.

Vem är du?

Vi söker dig som har avlagt lägst licentiatexamen med inriktning på logistik eller har motsvarande kompetens och har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

För denna anställning ska följande bedömningsgrunder tillämpas i rangordning:

  • Erfarenhet av och djupa kunskaper om militära försörjningskedjor och tillhörande logistiktjänster
  • Mångårig erfarenhet av militär verksamhet på taktisk-, operativ och strategisk nivå.
  • Chefserfarenhet
  • Tidigare erfarenhet från officersutbildning
  • Goda språkkunskaper i svenska och engelska (flytande i tal och skrift).

Det är även meriterande med pedagogisk skicklighet som visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå samt handledning av studerande vid grund och avancerad utbildning

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter. I den slutliga bedömningen vägs även personliga egenskaper som social kompetens och hög arbetsförmåga, självständighet och flexibilitet in, liksom ett stort intresse för utbildning och pedagogik, såväl när det gäller att leda daglig verksamhet, som långsiktig utveckling. Stor vikt läggs även på en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder samt kvinnliga sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 8 april 2019. Ansökan skickas in via denna annons på vår karriärsida. Märk Din ansökan dnr HF/HR 29/2019.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av, professor i krigsvetenskap Alastair Finlan, alastair.finlan@fhs.se, Chef Operativa avdelningen Johan Hansson, johan.hansson@fhs.se eller HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

alla nås via 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S) telefon växel 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 29/2019
Publicerat 2019-03-25
Sista ansökningsdag 2019-04-08