Tillbaka

Adjunkt i krigsvetenskap med inriktning cyberoperationer

Militärvetenskapliga institutionen, Operativa avdelningen, Sektionen för Operativa Funktioner

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik. Militärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Operativa avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Kompetenserna är uppdelade på avdelningens fyra sektioner: sektionen för gemensamma operationer, sektionen för operativa funktioner, militärhistoriska sektionen och sektionen för språk. Vid avdelningen finns även en stab.

Universitetsadjunkt i krigsvetenskap med inriktning cyberoperationer

Befattningen är placerad vid sektionen för operativa funktioner och inom området militära operationer, där cyberoperationer blir en allt tydligare del. Sektionen genomför både fristående kurser inom olika operativa funktioner samt ansvarar för utbildning vid det tvååriga master programmet Högre Officersprogrammet. Vid sektionen bedrivs forskningsprojekt inom ramen för ämnet krigsvetenskap samt deltagande i internationella övningar. Sektionen driver sin huvudsakliga verksamhet vid Drottning Kristinas väg i Stockholm.

Sektionen till hör den Operativa avdelningen på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser nyttjas. På MVI bedrivs utbildning på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarnivå. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen i krigsvetenskap vid de militära programmen. Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten och vi driver civil och militär utbildning på grund-, avancerad och forskningsnivå.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är främst att undervisa inom ämnet krigsvetenskap, med inriktning Cyberoperationer som offensiv och defensiv krigföring i militära operationer. Utöver detta utveckling och genomförande av kurser inom cyberområdet och militära operationer, samverkan och utveckling inom ramen för militära övningar, samt administrativa uppgifter. Utbildningens innehåll vilar på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att militära lärare samarbetar med forskare både på sektionen och på övriga Försvarshögskolan. I arbetet ingår dessutom samverkan med Försvarsmakten, andra myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, andra lärosäten samt länder och organisationer relevanta för utvecklingen av området.

Vem är du?

Vi söker dig som avlagt Masterexamen eller lägst Magisterexamen inom ett område som är relevant för krigsvetenskap. Du ska även ha genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, samt visat pedagogisk skicklighet.

Det är meriterande med en bakgrund som officer med mångårig erfarenhet av militär verksamhet på främst operativ och strategisk nivå inom området Cyberkrigföring, erfarenhet av cyberoperationer inom ramen för nationella och internationella övningar samt arbete med operationsplanläggning och genomförande av militära operationer, gärna med inriktning cyberoperationer. Det är även meriterande med pedagogisk skicklighet som visats genom skicklighet i planering, genomförande och utveckling av utbildning på grundnivå och/eller avancerad nivå samt handledning av studerande vid grund och avancerad utbildning Ett stort kontaktnät inom cyberområdet i både nationella och internationella sammanhang är meriterande.

Försvarshögskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, förutom dokumenterade meriter, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter. I den slutliga bedömningen vägs även personliga egenskaper som social kompetens och hög arbetsförmåga, självständighet och flexibilitet in, liksom ett stort intresse för utbildning och pedagogik, såväl när det gäller att leda daglig verksamhet, som långsiktig utveckling. Stor vikt läggs även på en god förmåga att arbeta såväl enskilt som i grupp.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder samt kvinnliga sökande. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under två år, med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs via denna annons på vår karriärsida och ska innehålla ett personligt brev och CV. Märk Din ansökan dnr HF/HR 43/2019. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 14 maj 2019.

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av, professor i krigsvetenskap Alastair Finlan, alastair.finlan@fhs.se, Chef Operativa avdelningen Johan Hansson, johan.hansson@fhs.se eller HR-specialist Nike Gårdinger, nike.gardinger@fhs.se

Alla nås via 08-553 425 00 (växel).

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S) telefon växel 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan senast 14 maj 2019!

 Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer HF/HR 43/2019
Publicerat 2019-04-24
Sista ansökningsdag 2019-05-14