Back

Universitetsadjunkt i krigsvetenskap (MVI)

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Marksektionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.\nMilitärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i tre sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Universitetsadjunkt i krigsvetenskap (MVI)

Krigsvetenskap är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer, över hela konfliktskalan och på alla krigföringsnivåer. Krigsvetenskap är ett huvudämne på Försvarshögskolan. På Försvarshögskolan är det sektionen för markoperationer (TA Mark) vid Taktikavdelningen (TA), inom den Militärvetenskapliga institutionen (MVI), som ansvarar för markoperationer samt förbandstaktik inom ämnet Krigsvetenskap. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter.

Sektionen har sin personal placerad vid Drottning Kristinas väg i Stockholm men bedriver även utbildning på Karlberg.

Arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att planera och genomföra utbildning på officersprogrammet och de två uppdragsutbildningarna Stabsutbildningen och Högre stabsutbildningen. Du kommer på sikt att ha kursansvar för ett antal kurser vilket innebär att du ansvarar för att utveckla och följa upp kurserna. Det innebär vidare att utbildningens innehåll vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna akademiska professionsutbildning kräver därmed också att ditt arbete sker i samarbete med de forskningsföreträdare vi har på både sektionen och avdelningen.

Vem är du?

Vi söker dig som har en kandidatexamen i ett för anställningen relevant ämne eller motsvarande kompetens. Vi vill att du är eller har varit yrkesofficer inom armén, OF 3-5, med operativ bakgrund och gärna mångårig erfarenhet i verksamhet med mekaniserade förband. Du ska ha erfarenhet av förbandstjänst i operationer och övning samt goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Meriterande är om du har erfarenhet från internationell tjänstgöring på operativ nivå.

Som person har du lätt att arbeta med människor, ett glatt humör och känner ett engagemang att utveckla yngre officerskollegor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på två år med tillträde i september 2017.

Ansökan

Ansökan skickas till e-postadress: registrator@fhs.se och ska innehålla ett personligt brev inklusive CV och examensbevis. Du kan även skicka din ansökan till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk Din ansökan dnr HF/HR 76/2017

Upplysningar

Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av Chef för taktikavdelningen Stefan Wilson tel: 070-6390407, chef för marksektionen Peter Ahlström tel: 0708-702283 eller HR-specialist Nike Gårdinger tel: 0734208448

Sista ansökningsdag

2017-07-10Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 76/2017
Published 27.Jun.2017
Last application date 10.Jul.2017 11:59 PM CET