Back

Senior kurssamordnare

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Institutet för högre totalförsvarsutbildning

Institutet för högre totalförsvarsutbildning genomför utbildning i krishantering riktad mot högre militära chefer och tjänstemän inom offentlig förvaltning, organisationer, media och näringsliv. Kurserna ger ökad kunskap om svensk och europeisk säkerhetspolitik, Försvarsmaktens verksamhet och det svenska krishanteringssystemet. Institutet utvecklar och genomför flera externa utbildningar, projekt, föreläsningar, workshops och seminarier på uppdrag av svenska och utländska företag och myndigheter. Institutet för högre totalförsvarsutbildning ingår i institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap.

Försvarshögskolan söker senior kurssamordnare

Den 1 januari 2018 bildar Försvarshögskolan ett Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet. Den nya centrumbildningen, som organisatoriskt ligger under Institutet för Strategi, Säkerhet och Ledarskap (ISSL), kommer att bestå av tre enheter; Enheten för uppdragsutbildning, Enheten för analysstöd och Enheten CATS (centrum för assymetriska hot- och terrorismstudier). Befattningen som senior kurssamordnare är placerad vid Enheten för uppdragsutbildning.

Enheten för uppdragsutbildning (f d IHT) utbildar civila och militära chefer samt högre tjänstemän som i sitt arbete behöver kunskaper om samhällets säkerhet och krisberedskap, säkerhets- och försvarspolitik och frågor som rör civil-militär samverkan. Utbildningarna genomförs i form av kortare eller längre kurser på uppdrag av i första hand Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att samordna, leda och planera för såväl nationella som internationella kurser inom institutets kursutbud. I första hand ska arbetsuppgifterna inriktas mot att utveckla och genomföra utbildningar samt leda projekt inom totalförsvar och försvars- och säkerhetspolitik. I arbetet ingår också att administrera, genomföra och utveckla kurser, program, spel och övningar. Utbildningarna genomförs i form av kortare eller längre kurser på uppdrag av i första hand Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Försvarsdepartementet, men också på uppdrag av andra myndigheter och organisationer. Arbetet medför cirka 20 resdagar per år inom och utom landet.

Vem är du?
Du ska ha flerårig erfarenhet av att utveckla och leda utbildnings- och övningsverksamhet inom ledarskap, krisberedskap,  försvars- och säkerhets politik, från en myndighet verksam inom krisberedskap och totalförsvar. Du har dokumenterat god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och på engelska. Det är meriterande om du gått någon eller några av IHT:s kurser.

Som person är/har du:

  • flexibel och lyhörd för uppdragsgivarnas krav och kursdeltagarnas förväntningar
  • stresstålig, med vana att arbeta både självständigt och i lag
  • initiativrik, utåtriktad, social och samarbetsinriktad lagspelare
  • intresse för pedagogiska utvecklingsfrågor
  • van att samverka med andra i stora projekt
  • en god administratör med vana att använda IT-hjälpmedel såsom Word, Power-Point och Excel.

Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.


Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. En förutsättning för anställning är svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning. FHS tillämpar 6 månaders provanställning.

Upplysningar om anställningen lämnas av:  
Lars Hedström, chef IHT, 08-553 42 500
Robert Egnell, chef ISSL, 08-553 42 500
Monica Häggkvist, HR-specialist, 08-553 42 500.

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Anders Oltorp (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S), tfn 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan senast 2017-11-24!

 

Befattningen är tillsatt: Kjell Mo och Michael Malm.

Överklagande

Detta beslut kan överklagas. Överklagan ska ha inkommit till Försvarshögskolan senast tre veckor från den dag då information om anställningsbeslutet lämnades på Försvarshögskolans anslagstavla. Ange vilket beslut överklagandet gäller och vilken ändring i beslutet som önskas.

Överklagandet, som ska vara skiftligt, ställs till Överklagandenämnden för högskolan men skickas/inlämnas till Registrator, Försvarshögskolan, Box 27805, 115 93 Stockholm.Type of employment Permanent position
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 99/2017
Published 10.Nov.2017
Last application date 24.Nov.2017 11:59 PM CET