Back

Intresseanmälan: Chef Militärvetenskapliga institutionen, MVI

Militärvetenskapliga institutionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.\nMilitärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Intresseanmälan för anställning vid Försvarshögskolan som
chef för Militärvetenskapliga institutionen

Militärvetenskapliga institutionen (MVI) bedriver forskning och utbildning inom ämnena Krigsvetenskap, Ledningsvetenskap, Militärteknik och Militärhistoria. Större delen av den utbildning som bedrivs vid institutionen är för den grundläggande och för den högre officersutbildningen. Även fristående utbildningar/kurser genomförs inom ledningsvetenskap, militärteknik och militärhistoria. Vid MVI är det ca 120 anställda. Institutionen har fyra avdelningar; Taktikavdelningen, Operativa avdelningen, Avdelningen för ledningsvetenskap och militärteknik, och Administrativa avdelningen.

Arbetsuppgifter

Som institutionschef har du bl.a. ansvar för all personal (militär och civil), ekonomi, verksamhetsstyrning samt intern styrning och kontroll inom institutionen. Institutionschef har fyra avdelningschefer som är direktrapporterande. Arbetet innefattar frågor som rör såväl den militära världen liksom universitets- och högskolevärlden. Du rapporterar till rektor och ingår i rektors ledningsgrupp. Det ingår att hålla utbildning, delta i övningar och genomföra utvecklingsuppdrag i rollen som institutionschef.

Formell kompetens

Befattningen är öppen för OF5 som sökande.
Sökande ska ha en examen från Försvarshögskolans chefsprogram eller motsvarande utbildning.
Engelska, med lägsta krav enligt NATO STANAG 3333.

Erfarenhet

Som blivande chef för MVI har du:

  • haft chefsbefattningar med omfattande personalansvar så som tex bataljonschef
  • erfarenhet från tjänstgöring vid HKV - på operativ eller militärstrategisk ledningsnivå.

Meriterande är:

  • kunskap om universitets-/högskolevärlden,
  • att ha arbetat som organisationsenhetschef inom Försvarsmakten
  • erfarenhet från nationella- och/eller internationella insatser eller övningar på operativ eller militärstrategisk ledningsnivå 

Personliga egenskaper

Vi vill att du har ett utvecklande ledarskap som innebär att du uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik. Ditt ledarskap ska utmärkas av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. Du har dokumenterad mycket god arbetsledningsförmåga och förmåga att samtidigt leda både daglig verksamhet och långsiktig utveckling. Erfarenhet av att leda och driva förändringsarbete är ett krav.

Övrigt

Intervjuer kommer att genomföras.

Tillträde

Snarast. Förordnandet på befattningen omfattar minst fyra år och sker genom en tidsbegränsad bemanning från Försvarsmakten.

Upplysningar om befattningen lämnas av vicerektor Ewa Skoog Haslum, vicerektor tfn 08-553 427 09 eller HR-chef Åsa Anthony tfn 08-553 425 39.

Fackliga företrädare är för OFR/O Anders Oltorp, SACO Ronnie Hjorth och OFR/S Malin Bäckström, tfn 08-553 425 00.

 

 

 

Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 117/2017
Published 05.Dec.2017
Last application date 17.Dec.2017 11:59 PM CET