Back

Biträdande lektor i krigsvetenskap

Militärvetenskapliga institutionen, Taktikavdelningen, Luftsektionen

Institutionen präglas av en akademisk miljö där forskning och utbildning möts och där lärare och forskare samverkar i teori och praktik. Institutionen ansvarar bland annat för ämnena krigsvetenskap, ledningsvetenskap, militärhistoria och militärteknik.\nMilitärvetenskapliga institutionen (MVI) består av tre avdelningar med underliggande sektioner; Taktikavdelningen (TA), Operativa avdelningen (OPA) och Avdelningen för Ledningsvetenskap och Militärteknik (ALM) samt en stab.

Taktiska avdelningen vid militärvetenskapliga institutionen bedriver undervisning och forskning i ämnet krigsvetenskap, som är studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas, samt hur militära resurser skapas och utnyttjas i operationer. Avdelningen är uppdelad i tre sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen. Vid avdelningen finns även en stab.

Försvarshögskolan söker en biträdande lektor i krigsvetenskap

Anställningen är placerad vid sektionen för lufttaktik på den Militärvetenskapliga institutionen (MVI) i Stockholm. Krigsvetenskap utgör huvudämnet i den militära utbildningen och omfattar studiet av krig, krigföring och konflikthantering där militära resurser utnyttjas. Den militärvetenskapliga institutionen ansvarar för merparten av utbildningen i krigsvetenskap som sker framför allt på Officersprogrammet (OP), Stabsutbildningen (SU) samt Högre Stabsofficersutbildningen (HSU). Vår forskning är inriktad både mot den nationella och internationella ämnesdebatten och vi driver civil och militär utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser forskning och undervisning inom ämnet krigsvetenskap med fokus på luftmakt och luftoperationer. Anställningen innebär även administrativa uppgifter och kan innefatta kursansvar och arbete med examination. I arbetsuppgifterna ingår även att stödja i arbetet med ämnesutveckling samt samverkan och utveckling av kontakter med det omgivande samhället.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens högst sju år innan ansökningstidens utgång. Examen ska ha tagits ut före ansökningstidens utgång.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning av en biträdande lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning tillämpas följande bedömningsgrunder i sammanvägning:

  • Förmåga till självständig forskning av hög kvalitet inom ämnesområden som berör krig, krigföring och konflikt (krigsvetenskap, säkerhetspolitik, krishantering, militärhistoria, internationella relationer eller motsvarande) och som visats genom publicering i relevanta, väl ansedda internationella tidskrifter och förlag.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet som visats genom undervisning, planering och genomförande av utbildning vid högskola.

Den sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Det är meriterande med (men ej krav på) officersbakgrund eller annan relevant erfarenhet från försvarssektorn. Det är även meriterande med erfarenhet av nationella och internationella akademiska samarbeten i forskningsprojekt samt erfarenhet av arbete med att ansöka om forskningsanslag.

Som person vill vi att du har god samarbetsförmåga och förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Försvarshögskolan eftersträvar jämställdhet och mångfald inom samtliga yrkesgrupper. Vi välkomnar sökande med olika etniska och kulturella bakgrunder. För oss är det självklart med ett inkluderande arbetsklimat och att våra medarbetare kan kombinera arbete med ett aktivt föräldraskap.

Anställningen är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Befattningen är en anställning för meritering med inriktning på möjligheten att kvalificera sig på Försvarshögskolan för annan läraranställning med högre behörighet. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket förutsätter godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. För att genomgå en säkerhetsprövning måste du ha svenskt medborgarskap enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagstiftningen.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla en meritförteckning (inklusive publikationslista), examensbevis, en redogörelse av undervisning, forskning, administration och andra kvalifikationer som är relevanta för anställningen samt en kortfattad avsiktsförklaring beträffande anställningen. Vi ser gärna att du berör hur du tror att du kan bidra till vår framtida utveckling när det gäller forskning och utbildning både inom krig och krigföring och inom luftmakt. Var god använd följande mall för ansökan:

https://www.fhs.se/Documents/Externwebben/om-fhs/jobba-hos-oss/mall-ansokan-larare-forsvarshogskolan.pdf.

Din ansökan skickas till e-postadress: registrator@fhs.se och ska vara oss tillhanda senast 16 april 2017. Du kan även skicka din ansökan till Försvarshögskolan, Registrator, Box 27805, 115 93 Stockholm. Märk Din ansökan dnr HF/HR 2/2017.

Ytterligare upplysningar om befattningen lämnas av:

Docent i krigsvetenskap Jerker Widén, jerker.widen@fhs.se Lektor i krigsvetenskap Dan Öberg, dan.oberg@fhs.se Tf. chef Lufttaktiska sektionen Anders Nygren, anders.nygren@fhs.se HR-specialist Ellen Strömbäck, ellen.stromback@fhs.se

Fackliga företrädare är Ronnie Hjorth (SACO), Lars-Johan Nordlund (OFR/O) och Christian Friman (OFR/S) telefon växel 08-553 425 00.

Välkommen med din ansökan senast den 16 april 2017!

 

 Type of employment Temporary position longer than 6 months
Contract type Full time
Number of positions 1
Working hours 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number HF/HR 2/2017
Published 10.Apr.2017
Last application date 16.Apr.2017 11:59 PM CET